YARDIM

 

Arama Tercihi
Hüküm veya tanıtımda arama yapabilirsiniz.
Seçilmediği takdirde tanıtım alanında arama yapılır.


Yazdığım şekilde aransın


Arama kutusuna yazdığınız kelime dikkate alınarak arama yapılır.
Örnek: Türkiye (seçenek işaretlendiğinde Türkiye’nin kelimesi bulunmaz)


Birebir aransın


Arama kutusuna yazdığınız kelime tam eşleştirme ile aranır.

Örnek: Temettü hac (seçenek işaretlendiğinde hacc-ı temettü bulunmaz)

 

(Not: Her ikisini de işaretlerseniz “Birebir aransın” dikkate alınır.)